Jelentés a generációváltásról

Paraziták generációváltással. This is the second tab

Tartalom

  A jelentés hangsúlyozza, hogy a generációváltás átfogó témakör, amely számos egyéb témát és szektort érint.

  paraziták generációváltással

  A Közös Agrárpolitika KAP keretében nyújtott támogatások témakörén túllépve, tágabb perspektívából tekinti át a kérdést, hiszen a KAP intézkedései mellett a nemzeti szabályozásra is kulcsszerep hárul a generációváltás előmozdításában. Az anyag javaslatokat is tartalmaz arra nézve, hogy miként lehetne reagálni az új kihívásokra - írja az Agrya.

  paraziták generációváltással

  A mezőgazdaságban megvalósítandó generációváltás támogatása érdekében jobban össze kell kapcsolni és hangolni egymással a KAP különböző intézkedéseit, hogy segíteni lehessen a fiatal mezőgazdasági termelőknek vállalkozásuk kiépítésének minden szakaszában. A fiatal mezőgazdasági termelők számára a KAP I. Az EGSZB úgy véli, hogy paraziták generációváltással tagállamoknak növelniük kellene a fiatal mezőgazdasági termelők oktatására és képzésére, illetve a nekik nyújtott tanácsadásra szánt összegeket, továbbá a tagállamoknak ösztönözniük kellene a generációváltást azzal, hogy minimálisra csökkentik a gazdaságok nemzedékek közti átadásához kapcsolódó költségeket és adókat.

  paraziták generációváltással