Kovács József - Az Olajok Gyógyító Ereje (OCR) - awszenekar.hu

Izsevszk ellenőrzi a parazitákat. Családi élet

Publicisztika Share on favorites Share on email Share on print Share on pdfonline Mindent kerekférges férgek az emberekben, ami ellenszegül neki.

Saját fajvérei ellen nem lép fel büntetőileg más fajok érdekében, mert faji önérzettel visszautasít minden panaszt, amit zsidó bűnösök ellen tesznek. Igen fontos kötélék a zsidó élősdiség és a zsidócsahos között az anyagi érdek.

Az átlagember nagyon hajlandó jónak, helyesnek tartani az olyan állapotot, amiből hasznot húz.

Almaty Nur-Sultan Asztana 1.

A zsidócsahosok hasznot latnak a zsidók élősködéséből, tehát az a természetes "meggyőződésük" hogy ez az állapot így jó és helyes, és ellene küzdeni bűn és ostobaság. Mindazok szívesen küzdenek a zsidó élősködésért, akik személyes hasznát érzik annak. Jó példa a mágnások viselkedése. Valamikor lehetetlen jogfosztásnak ítélték a nemesi kiváltságok eltörlését, mert az hasznos volt nekik.

Izsevszk ellenőrzi a parazitákat

Ugyanígy vannak most a zsidó élősdiséggel. A mágnások kivétel nélkül Izsevszk ellenőrzi a parazitákat, felügyelői és igazgatói a zsidó nagyipari, kereskedelmi és hitelvállalatoknak. Munka nélkül mint a régi feudális korszakbanpusztán a nevükért dús jövedelmet húznak osztalékok, jutalékok címén.

Világos, hogy nekik ez az állapot kedves, jó és igazságos. Tehát túlnyomó részük zsidócsahos is.

Izsevszk ellenőrzi a parazitákat

Ugyanilyen indítékok miatt zsidócsahos a vállalati igazgatóságba beválasztott miniszteri tanácsos, a miniszterségig fölmagasztalt többszörös bankigazgató. Ki kívánhatja azt, hogy egy bankigazgató-pénzügyminiszter a zsidó élősdiség átkos voltat hirdesse, amikor ő maga annak csak áldásait élvezi? A tisztviselők óriási hányada szinten zsidócsahos.

Elsősegély fejsérülés esetén

A tisztviselő, akit bőrig nyúzott a zsidó élősdiség, most sokkal jobban ragaszkodik a zsidósághoz, mint 50 évvel ezelőtt, amikor még valóban "tekintetes úr"volt. A lerongyolt, kiéhezett tisztviselő helyzetéhez illő rabszolgalélekkel hálálkodik minden morzsáért, amit nagy leereszkedéssel nyújt neki az ő romlásán meggazdagodott zsidó.

A kormányférfiak mindig hangoztatják, hogy lehetetlenség annyira fokozni az ország közjövedelmeit, hogy emberi megélhetést lehessen biztosítani a tisztviselőknek.

Pedig annak a jövedelemrésznek, ami a tisztviselők életszínvonalánál hiányzik, meg kell lennie valahol a nemzeti jövedelem részei között.

Miért reped a lábujjak bőre: mit lehet és mit nem lehet tenni a kezelés során?

Az a gazdasági érték, ami a társadalmi termelésben a tisztviselők munkateljesítményére jut, nem vesz el a semmiségben. A tisztviselő munkája is értékké válik a társadalmi termelés összesített hozadékában, és ha a tisztviselő azt nem kapja vissza a nemzeti jövedelemből, akkor másutt kell annak fölgyülemlenie.

Már pedig, oda, ahová ez az érték fölhalmozódik, mindenesetre igazságtalanul kerül.

Mi mozog a maszkokban???

Az államra hárul a kötelesség, hogy közadók alakjában elvegye és visszajuttassa annak, akitől származik. A tisztviselők munkájának a terméke is a zsidóság jövedelmébe folyik bele, csakúgy, mint a munkásoké.

Csakhogy a tisztviselők nem vehetik vissza folytonos béremeléssel, mint a munkások azok is csak nagyon csekély hányadát. Az állam kötelessége Izsevszk ellenőrzi a parazitákat, hogy a zsidó élősdiségtől elvegye adók alakjában azt a zsákmányjövedelmet, amit a jogos életszínvonalhoz képest túlontúl elveznek, mert azt a zsidóság úgyis másoktól vonja el.

A fejhallgatótól hatékony gyógymód

Mindaddig lehet emelni az ország közjövedelmeit, amíg akadnak dúsjövedelmű zsidók és nem zsidók, akik élvezetekben dőzsölnek, miközben mások nyomorognak. Az eldőzsölt zsákmány úgy sem értékesül termelő vállalatok alapításában, hanem csak arra való, hogy hirdesse a társadalom igazságtalanságát.

Izsevszk ellenőrzi a parazitákat

A tisztviselő annak van elkötelezve, akinek létfönntartását köszöni. Az államnak nincs, mert az maga hirdeti, hogy képtelen emberi megélhetéséről gondoskodni.

Ellenben annál többen kötelezik el magukat a zsidóságnak, mert az segíti, sápolja, vesztegeti azokat, akikre szüksége van. Az ilyenek aztán fanatikus csahosaivá lesznek a zsidó élősdiségnek. A társadalmi zsidókorságnak ez a beteges folyamata úgy jellemezhető röviden: a zsidó élősdiség kifosztja a dolgozó társadalmat; úgy tesz szert zsákmányjövedelemre, ebből a zsákmányból megvásárolja az állam legfontosabb közhivatali szerveit, amelyekre szüksége van.

Az államhatalom elnézi ezt a fosztogatást, mintha csak ezt mondana: én nem bántom a te zsákmányjövedelmedet, mert a nagyarányú adóztatás bolsevizmus.

Izsevszk ellenőrzi a parazitákat

Tartsd meg a zsákmányodat, inkább nem fizetem a tisztviselőimet. A zsidóság viszont úgy gondolkozik: ha nem fizeted a tisztviselőidet, az csak neked baj, annál jobb forradalmár és hívebb zsidócsahos válik belőlük. A zsákmányjövedelemből majd fizetem én a te tisztviselőidet a nekem teljesített szolgálatok mértéke szerint. A zsidó élősdiség kifosztja a milliókat, de a zsákmányból zsoldjába fogadja a zsidócsahosok seregét, hogy fölhasználja azt a kifosztott milliók ellen.

Megvizsgáltuk milyen eszközökkel tenyészti a zsidóság a zsidócsahosokat, lássuk, miként bánik velük.

Már említettem, hogy a zsidósag több-kevesebb kedvezményben részesíti a zsidócsahosokat, akiket felhasznál a csürhenép elbolondításában, kifosztásában és leigázásban. Az anyagi jutalmazáson kívül esetenként országos, európai vagy világhíres nagyságokat csinál belőlük, mert jól tudja, hogy a csürhenép szívesen követi a híres embereket.

Azonban árnyoldalai is vannak ennek a viszonylag kedvező helyzetnek. Mindenféle árulásnak megvan az az erkölcsi kockázata, hogy az áruló nem számíthat az elárult felek jóakaratára, tehát egészen ki lesz szolgáltatva azon hatalom kényének, amelynek javára árulóvá lett.

Viszont az árulót az sem szokta túlságosan sokra becsülni, aki felhasználja. Fokozott ez az erkölcsi kockázat a zsidócsahosoknál, mert a zsidó a legönzőbb, leghazugabb, leghűtlenebb faj a világon.

Izsevszk ellenőrzi a parazitákat